• head_banner

मातीची रचना शोधणे

 • माती चार पॅरामीटर डिटेक्टर

  माती चार पॅरामीटर डिटेक्टर

  इंटिग्रेटेड स्ट्रक्चर डिझाइन आणि बिल्ट-इन SD कार्डसह, मुख्य युनिट तापमान, ओलावा, मीठ, PH आणि रीअल टाइममध्ये चाचणी केलेल्या पर्यावरणीय मातीसारखे अनेक पॅरामीटर्स गोळा करू शकते आणि एका कीसह डेटा अपलोड करू शकते.

 • FK-HF300 उच्च सुस्पष्टता खत पोषक विशेष डिटेक्टर

  FK-HF300 उच्च सुस्पष्टता खत पोषक विशेष डिटेक्टर

  खते: एकूण नायट्रोजन, एकूण फॉस्फरस, एकूण पोटॅशियम, नायट्रेट नायट्रोजन, उपलब्ध फॉस्फरस, उपलब्ध पोटॅशियम, आम्ल हायड्रोलायझ्ड नायट्रोजन, सेंद्रिय पदार्थ, नायट्रोजन खतातील अमोनियम नायट्रोजन, नायट्रेट नायट्रोजन, युरिया नायट्रोजन, सोरस्फोटिल, सोरस्फोटिल पाण्यात फॉस्फरस खत, पोटॅशियम खतामध्ये पोटॅशियम, एकूण नायट्रोजन, एकूण फॉस्फरस, संयुग खतातील एकूण पोटॅशियम पाण्यात विरघळणारे ह्युमिक ऍसिड (वेदर कोळसा), पाण्यात विरघळणारे ह्युमिक ऍसिड (लिग्नाइट), पाण्यात विरघळणारे ह्युमिक ऍसिड (पीट), फ्री ह्युमिक ऍसिड (पीट) वेटर्ड कोळसा), फ्री ह्युमिक अॅसिड (लिग्नाइट), फ्री ह्युमिक अॅसिड (पीट), एकूण नायट्रोजन, एकूण फॉस्फरस, पाण्यात विरघळणाऱ्या खताचे एकूण पोटॅशियम, एकूण नायट्रोजन, एकूण फॉस्फरस, पर्णासंबंधी खताचे एकूण पोटॅशियम, एकूण नायट्रोजन, एकूण फॉस्फरस, पर्णासंबंधी खताचे एकूण पोटॅशियम, एकूण फॉस्फरस, पाण्यात विरघळणाऱ्या खताचे एकूण पोटॅशियम नायट्रोजन (गढूळपणा), फॉस्फरस (गढूळपणा), पोटॅशियम (टर्बिडिटी), कॅल्कआयम, मॅग्नेशियम, सल्फर, सिलिकॉन, बोरॉन, लोह, तांबे, मॅंगनीज, जस्त, क्लोरीन, शिसे, आर्सेनिक, क्रोमियम, कॅडमियम आणि पारा पाण्यात

  पिके: क्रॉप नायट्रेट नायट्रोजन, क्रॉप अमोनियम नायट्रोजन, क्रॉप फॉस्फरस, क्रॉप पोटॅशियम, क्रॉप कॅल्शियम, क्रॉप मॅग्नेशियम, क्रॉप सल्फर, क्रॉप सिलिकॉन, क्रॉप बोरॉन, पीक लोह, पीक तांबे, पीक मॅंगनीज, पीक झिंक, क्रॉप क्लोरीन

  वनस्पती: वनस्पती एकूण नायट्रोजन, वनस्पती एकूण फॉस्फरस, वनस्पती एकूण पोटॅशियम

 • FK-HT500 संशोधन पातळी माती खत पोषक डिटेक्टर

  FK-HT500 संशोधन पातळी माती खत पोषक डिटेक्टर

  मातीचे घटक: मातीतील अमोनियम नायट्रोजन, जमिनीत उपलब्ध फॉस्फरस, माती उपलब्ध पोटॅशियम, मातीचे नायट्रेट नायट्रोजन, मातीचे हायड्रोलाइटिक नायट्रोजन, मातीचे एकूण नायट्रोजन, मातीचे एकूण स्फुरद, मातीचे एकूण पोटॅशियम, मातीतील सेंद्रिय पदार्थ (क्यूलिन पद्धत), मातीचे सेंद्रिय पदार्थ (क्युलिन पद्धत) , माती कॅल्शियम, माती मॅग्नेशियम, माती गंधक, माती सिलिकॉन, माती बोरॉन, माती लोह, माती तांबे, माती मॅंगनीज, माती जस्त, माती क्लोरीन, माती शिसे माती आर्सेनिक, माती क्रोमियम, माती क्रोमियम आणि माती पारा.

  खत घटक: नायट्रोजन खतामध्ये अमोनियम नायट्रोजन, खतामध्ये नायट्रेट नायट्रोजन, युरिया नायट्रोजन, बाय्युरेट, फॉस्फरस खतामध्ये फॉस्फरस, फॉस्फरस खतामध्ये पाण्यात विरघळणारे फॉस्फरस, एकूण कंपोटॅशियम, पोटॅशियम, एकुण संयुगे, पोटॅशियम, एकुण संयुगे संयुग खतामध्ये पोटॅशियम, सेंद्रिय खतामध्ये एकूण नायट्रोजन, सेंद्रिय खतामध्ये एकूण फॉस्फरस, सेंद्रिय खतामध्ये एकूण पोटॅशियम, सेंद्रिय खतामध्ये नायट्रेट नायट्रोजन, सेंद्रिय खतामध्ये उपलब्ध फॉस्फरस, सेंद्रिय खतामध्ये उपलब्ध फॉस्फरस, पोटॅशियम किंवा हायड्रोजनयुक्त पदार्थ किंवा ऍसिड ऑर्गॅनिक किंवा हायड्रोजन फायलीमध्ये उपलब्ध आहे. पाण्यात विरघळणारे ह्युमिक ऍसिड (वेदर कोळसा), पाण्यात विरघळणारे ह्युमिक ऍसिड (लिग्नाइट), पाण्यात विरघळणारे ह्युमिक ऍसिड (पीट), फ्री ह्युमिक ऍसिड (वेदर कोळसा), फ्री ह्युमिक ऍसिड (लिग्नाइट), फ्री ह्युमिक ऍसिड (पीट), एकूण नायट्रोजन, एकूण फॉस्फरस, पाण्यात विरघळणाऱ्या खताचे एकूण पोटॅशियम, एकूण नायट्रोजन, एकूण फॉस्फरस, एकूण पोटॅशियमiar खत, एकूण नायट्रोजन, एकूण फॉस्फरस, पर्णासंबंधी खताचे एकूण पोटॅशियम, एकूण फॉस्फरस, पाण्यात विरघळणाऱ्या खताचे एकूण पोटॅशियम नायट्रोजन (गढूळपणा), फॉस्फरस (गढूळपणा), पोटॅशियम (टर्बिडिटी), कॅल्शियम, सिल्फ्रॉन्स, मॅग्झिअम, बोरॉन्स पाण्यात लोह, तांबे, मॅंगनीज, जस्त, क्लोरीन, शिसे, आर्सेनिक, क्रोमियम, कॅडमियम आणि पारा

  पीक घटक: क्रॉप नायट्रेट नायट्रोजन, क्रॉप अमोनियम नायट्रोजन, क्रॉप फॉस्फरस, क्रॉप पोटॅशियम, क्रॉप कॅल्शियम, क्रॉप मॅग्नेशियम, क्रॉप सल्फर, क्रॉप सिलिकॉन, क्रॉप बोरॉन, क्रॉप आयर्न, क्रॉप कॉपर, क्रॉप मॅंगनीज, क्रॉप झिंक, क्रॉप क्लोरीन

  वनस्पती घटक: वनस्पती एकूण नायट्रोजन, वनस्पती एकूण फॉस्फरस, वनस्पती एकूण पोटॅशियम

  मातीचे वातावरण: मातीची आर्द्रता, मातीचे तापमान, मातीचे पीएच, मातीची क्षारता

 • FK-HT300 वैज्ञानिक संशोधनासाठी उच्च अचूक माती खत पोषक डिटेक्टर

  FK-HT300 वैज्ञानिक संशोधनासाठी उच्च अचूक माती खत पोषक डिटेक्टर

  माती: माती अमोनियम नायट्रोजन, माती उपलब्ध फॉस्फरस, माती उपलब्ध पोटॅशियम, माती नायट्रेट नायट्रोजन, माती हायड्रोलाइटिक नायट्रोजन, माती एकूण नायट्रोजन, माती एकूण स्फुरद, माती एकूण पोटॅशियम, माती सेंद्रिय पदार्थ (क्यूलिन पद्धत), माती सेंद्रिय पदार्थ (क्युलिन पद्धत), मातीचे सेंद्रिय पदार्थ माती कॅल्शियम, माती मॅग्नेशियम, माती गंधक, माती सिलिकॉन, माती बोरॉन, माती लोह, माती तांबे, माती मॅंगनीज, माती जस्त, माती क्लोरीन, माती शिसे माती आर्सेनिक, माती क्रोमियम, माती क्रोमियम, माती पारा, pH, मीठ सामग्री आणि पाणी सामग्री

  खते: नायट्रोजन खतामध्ये अमोनियम नायट्रोजन, खतामध्ये नायट्रेट नायट्रोजन, युरिया नायट्रोजन, बाय्युरेट, फॉस्फरस खतामध्ये फॉस्फरस, फॉस्फरस खतामध्ये पाण्यात विरघळणारे फॉस्फरस, पोटॅशियम कॉंपोटील कॉंपोटिल, पोटॅशियम, पोटॅशियम, पोटॅशिअम, पोटॅशियम, पोटॅशियम, एकूण संयुग खतामध्ये, सेंद्रिय खतामध्ये एकूण नायट्रोजन, सेंद्रिय खतामध्ये एकूण फॉस्फरस, सेंद्रिय खतामध्ये एकूण पोटॅशियम, सेंद्रिय खतामध्ये नायट्रेट नायट्रोजन, सेंद्रिय खतामध्ये उपलब्ध फॉस्फरस, सेंद्रिय खतामध्ये उपलब्ध पोटॅशियम किंवा ऑर्गेनिक खतामध्ये उपलब्ध पोटॅशियम किंवा हायड्रोजनयुक्त पदार्थ विरघळणारे ह्युमिक ऍसिड (वेदर कोळसा), पाण्यात विरघळणारे ह्युमिक ऍसिड (लिग्नाइट), पाण्यात विरघळणारे ह्युमिक ऍसिड (पीट), फ्री ह्युमिक ऍसिड (वेदर कोळसा), फ्री ह्युमिक ऍसिड (लिग्नाइट), फ्री ह्युमिक ऍसिड (पीट), एकूण नायट्रोजन , एकूण फॉस्फरस, पाण्यात विरघळणाऱ्या खताचे एकूण पोटॅशियम, एकूण नायट्रोजन, एकूण फॉस्फरस, पर्णसंभाराचे एकूण पोटॅशियमtilizer, एकूण नायट्रोजन, एकूण फॉस्फरस, पर्णासंबंधी खताचे एकूण पोटॅशियम, एकूण फॉस्फरस, पाण्यात विरघळणाऱ्या खताचे एकूण पोटॅशियम नायट्रोजन (गढूळपणा), फॉस्फरस (गढूळपणा), पोटॅशियम (टर्बिडिटी), कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सिल्फ्रॉन, आयएलएफ, आय. , तांबे, मॅंगनीज, जस्त, क्लोरीन, शिसे, आर्सेनिक, क्रोमियम, कॅडमियम आणि पाण्यात पारा

  पिके: क्रॉप नायट्रेट नायट्रोजन, क्रॉप अमोनियम नायट्रोजन, क्रॉप फॉस्फरस, क्रॉप पोटॅशियम, क्रॉप कॅल्शियम, क्रॉप मॅग्नेशियम, क्रॉप सल्फर, क्रॉप सिलिकॉन, क्रॉप बोरॉन, पीक लोह, पीक तांबे, पीक मॅंगनीज, पीक झिंक, क्रॉप क्लोरीन

  वनस्पती: वनस्पती एकूण नायट्रोजन, वनस्पती एकूण फॉस्फरस, वनस्पती एकूण पोटॅशियम

 • FK-HT200 उच्च परिशुद्धता माती खत पोषक डिटेक्टर

  FK-HT200 उच्च परिशुद्धता माती खत पोषक डिटेक्टर

  माती: माती अमोनियम नायट्रोजन, माती उपलब्ध फॉस्फरस, माती उपलब्ध पोटॅशियम, माती नायट्रेट नायट्रोजन, माती हायड्रोलाइटिक नायट्रोजन, माती एकूण नायट्रोजन, माती एकूण स्फुरद, माती एकूण पोटॅशियम, माती सेंद्रिय पदार्थ (क्यूलिन पद्धत), माती सेंद्रिय पदार्थ (क्युलिन पद्धत), मातीचे सेंद्रिय पदार्थ माती कॅल्शियम, माती मॅग्नेशियम, माती गंधक, माती सिलिकॉन, माती बोरॉन, माती लोह, माती तांबे, माती मॅंगनीज, माती जस्त, माती क्लोरीन, pH, मीठ सामग्री पाणी सामग्री.

  खते: नायट्रोजन खतामध्ये अमोनियम नायट्रोजन, खतामध्ये नायट्रेट नायट्रोजन, युरिया नायट्रोजन, बाय्युरेट, फॉस्फरस खतामध्ये फॉस्फरस, फॉस्फरस खतामध्ये पाण्यात विरघळणारे फॉस्फरस, पोटॅशियम कॉंपोटील कॉंपोटिल, पोटॅशियम, पोटॅशियम, पोटॅशिअम, पोटॅशियम, पोटॅशियम, एकूण संयुग खतामध्ये, सेंद्रिय खतामध्ये एकूण नायट्रोजन, सेंद्रिय खतामध्ये एकूण फॉस्फरस, सेंद्रिय खतामध्ये एकूण पोटॅशियम, सेंद्रिय खतामध्ये नायट्रेट नायट्रोजन, सेंद्रिय खतामध्ये उपलब्ध फॉस्फरस, सेंद्रिय खतामध्ये उपलब्ध पोटॅशियम किंवा ऑर्गेनिक खतामध्ये उपलब्ध पोटॅशियम किंवा हायड्रोजनयुक्त पदार्थ विरघळणारे ह्युमिक ऍसिड (वेदर कोळसा), पाण्यात विरघळणारे ह्युमिक ऍसिड (लिग्नाइट), पाण्यात विरघळणारे ह्युमिक ऍसिड (पीट), फ्री ह्युमिक ऍसिड (वेदर कोळसा), फ्री ह्युमिक ऍसिड (लिग्नाइट), फ्री ह्युमिक ऍसिड (पीट), एकूण नायट्रोजन , एकूण फॉस्फरस, पाण्यात विरघळणाऱ्या खताचे एकूण पोटॅशियम, एकूण नायट्रोजन, एकूण फॉस्फरस, पर्णसंभाराचे एकूण पोटॅशियमtilizer, एकूण नायट्रोजन, एकूण फॉस्फरस, पर्णासंबंधी खताचे एकूण पोटॅशियम, एकूण फॉस्फरस, पाण्यात विरघळणाऱ्या खताचे एकूण पोटॅशियम नायट्रोजन (गढूळपणा), फॉस्फरस (गढूळपणा), पोटॅशियम (टर्बिडिटी), कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सिल्फ्रॉन, आयएलएफ, आय. , पाण्यात तांबे, मॅंगनीज, जस्त आणि क्लोरीन

  पिके: क्रॉप नायट्रेट नायट्रोजन, क्रॉप अमोनियम नायट्रोजन, क्रॉप फॉस्फरस, क्रॉप पोटॅशियम, क्रॉप कॅल्शियम, क्रॉप मॅग्नेशियम, क्रॉप सल्फर, क्रॉप सिलिकॉन, क्रॉप बोरॉन, पीक लोह, पीक तांबे, पीक मॅंगनीज, पीक झिंक, क्रॉप क्लोरीन

  वनस्पती: वनस्पती एकूण नायट्रोजन, वनस्पती एकूण फॉस्फरस, वनस्पती एकूण पोटॅशियम

 • FK-HT100 उच्च परिशुद्धता माती पोषक डिटेक्टर

  FK-HT100 उच्च परिशुद्धता माती पोषक डिटेक्टर

  माती अमोनियम नायट्रोजन, माती उपलब्ध फॉस्फरस, माती उपलब्ध पोटॅशियम, माती नायट्रेट नायट्रोजन, माती हायड्रोलाइटिक नायट्रोजन, माती एकूण नायट्रोजन, माती एकूण फॉस्फरस, माती एकूण पोटॅशियम, माती सेंद्रिय पदार्थ (क्यूलिन पद्धत), माती सेंद्रिय पदार्थ (लिचिंग पद्धत), माती , माती मॅग्नेशियम, माती गंधक, माती सिलिकॉन, माती बोरॉन, माती लोह, माती तांबे, माती मॅंगनीज, माती जस्त, माती क्लोरीन, pH, मीठ सामग्री आणि पाणी सामग्री.

 • FK-CT20 वैज्ञानिक माती पोषक शोधक

  FK-CT20 वैज्ञानिक माती पोषक शोधक

  मापन आयटम

  माती: अमोनियम नायट्रोजन, उपलब्ध फॉस्फरस, उपलब्ध पोटॅशियम, सेंद्रिय पदार्थ, अल्कली हायड्रोलायझेबल नायट्रोजन, नायट्रेट नायट्रोजन, एकूण नायट्रोजन, एकूण फॉस्फरस, एकूण पोटॅशियम, उपलब्ध कॅल्शियम, उपलब्ध मॅग्नेशियम, उपलब्ध गंधक, उपलब्ध लोह, उपलब्ध मॅंगनीज, उपलब्ध बोन्सर , उपलब्ध तांबे, उपलब्ध क्लोरीन, उपलब्ध सिलिकॉन, pH, मीठ सामग्री आणि पाण्याचे प्रमाण;

  खत: नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशियम साध्या खतामध्ये आणि मिश्रित खतामध्ये.नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम, ह्युमिक ऍसिड, पीएच मूल्य, सेंद्रिय पदार्थ, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सल्फर, सिलिकॉन, लोह, मॅंगनीज, बोरॉन, जस्त, तांबे आणि क्लोरीन सेंद्रिय खत आणि पर्णासंबंधी खत (फवारणी खत) मध्ये.

  वनस्पती: N, P, K, CA, Mg, S, Si, Fe, Mn, B

 • FK-CT10 वैज्ञानिक माती पोषक शोधक

  FK-CT10 वैज्ञानिक माती पोषक शोधक

  मापन आयटम

  माती: अमोनियम नायट्रोजन, उपलब्ध फॉस्फरस, उपलब्ध पोटॅशियम, सेंद्रिय पदार्थ, अल्कली हायड्रोलायझेबल नायट्रोजन, नायट्रेट नायट्रोजन, एकूण नायट्रोजन, एकूण फॉस्फरस, एकूण पोटॅशियम, उपलब्ध कॅल्शियम, उपलब्ध मॅग्नेशियम, उपलब्ध गंधक, उपलब्ध लोह, उपलब्ध मॅंगनीज, उपलब्ध बोन्सर , उपलब्ध तांबे, उपलब्ध क्लोरीन, उपलब्ध सिलिकॉन, pH, मीठ सामग्री आणि पाण्याचे प्रमाण;

 • मॅन्युअल माती नमुना FK-001 चा सर्वसमावेशक संच

  मॅन्युअल माती नमुना FK-001 चा सर्वसमावेशक संच

  हे उपकरण विविध भूविज्ञान आणि भूस्वरूपांच्या फील्ड सॅम्पलिंगसाठी वापरले जाऊ शकते.उपकरणांची संपूर्ण स्थापना आणि पृथक्करण करणे अत्यंत सोपे आहे.स्पेशल इन्स्ट्रुमेंट बॉक्समुळे बाहेरील शक्तीमुळे मातीचे नमुने वाहून नेणे आणि होणारे नुकसान टाळणे अधिक सोयीस्कर बनते..

 • रोटरी गॅसोलीनवर चालणाऱ्या मातीचा नमुना FK-QY02

  रोटरी गॅसोलीनवर चालणाऱ्या मातीचा नमुना FK-QY02

  परिचय:

  हे इन्स्ट्रुमेंट आमच्या ग्राहकांच्या मते, विविध वापरकर्त्यांच्या गरजा आणि बाजार संशोधनावर आधारित आमच्या कारखान्याने विकसित केलेले पॉवर (गॅसोलीन) मातीचे नमुना आहे.इन्स्ट्रुमेंट गॅसोलीन इंजिनद्वारे चालविले जाते.हे मातीचे नमुने घेणार्‍या कर्मचार्‍यांचे श्रमशक्ती मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यासाठी, जलद आणि नमुना घेणे सोपे असल्याने प्रसिद्ध आहे.